VIKTIG INFORMAJON : Preciouskids.no er åpen for bestillinger hele sommeren, men pga ferieavvikling vil det er  leveringstid på opptil 14 virkedager f.o.m 9.07 - 23.07 2018.

Mail og kundehenvendelser vil bli besvart sporadisk i denne perioden.